عکاس : میثم کمانگر

22:14 - جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲ // نویسنده: میثم کمانگر

آمار رسمی جمعيت روستا بر اساس سرشماری سال 1385 , تعداد خانوار : 110

9:55 - جمعه نهم اردیبهشت ۱۳۹۰ // نویسنده: میثم کمانگر


عنـــوان كــــل با ســـواد بی ســـواد
كل جمعيت 403 نفر 269 نفر 101 نفر
جمعيت مردان 223 نفر 163 نفر 40 نفر
جمعيت زنان 180 نفر 106 نفر 61 نفرآخرین مطالب

» عکاس : میثم کمانگر ( جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲ )
» آمار رسمی جمعيت روستا بر اساس سرشماری سال 1385 , تعداد خانوار : 110 ( جمعه نهم اردیبهشت ۱۳۹۰ )